2022.02.27 Voorbereiding op de ontslapendienst

Op zondag 27 februari stond de dienst in het teken van de voorbereiding op de ontslapendienst van 6 maart 2022.

Het Bijbelwoord komt uit 1 Timotheüs 2 vers 3 t/m 6

Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Redder, die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen, als het getuigenis voor de vastgestelde tijd.

God wil dat alle mensen door het geloof in Jezus Christus toegang krijgen tot het heil. Wij pleiten in het gebed voor alle mensen, voor de levenden en de doden. Wij willen in woord en daad een geloofwaardig getuigenis van Christus afleggen.

De voorganger ging in deze dienst voor en bij hem was uitgenodigd Priester Dick Schenkel uit Appingedam-Delfzijl. Het koor en mannenkoor hebben de dienst feestelijk omlijst en het was prachtig.

Na de dienst hebben we genoten van een verlate nieuwjaarsreceptie met koffie/thee en een uitgebreide brunch. 
Het was een geslaagde ochtend/middag.


Alle foto’s op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd © NAK Veendam