2022.05.08 Moederdag

Next

Moederdag 2022.

De zon schijnt als we deze zondagmorgen naar de kerk gaan. Vrolijk weer dus.

In de hal ontmoet ik onze zr. Lucretia Akkerman. Zij is vandaag jarig. Ze is 90 jaar geworden! Ik feliciteer haar hartelijk en ze kijkt blij. Best veel bezoekers vandaag (meer dan 40) en enkelen ken ik niet.
We zingen als aanvangslied 276, " ik wil streven.....”.
Voor de dienst speelt onze organist HuugJan Akkerman mooie, niet alledaagse composities.  Genieten!

De dienst wordt geleid door pr. Bouwmeester.
Na het voorlezen van het bijbelwoord over dankbaarheid en over slavernij besteedt hij, nadat het koor olv. Br. Jan Suur heeft gezongen, eerst aandacht aan moederdag. Ook licht hij de altaar versiering toe en aansluitend vraagt hij zr Jannie Jonker om de kaars, die op het altaar staat, aan te steken.

Onze voorganger speelt vervolgens een variatie op " laat liefde lichten....".

Daarna predikt pr. Bouwmeester over dankbaarheid en over de verslaving, bijvoorbeeld, aan je eigen gelijk. Voorbeelden uit ons dagelijks leven worden gebruikt om de strekking van de arbeid te verduidelijken.
Na de prediking zingt het koor opnieuw en dient onze voorganger mee.

Voorafgaand aan de zondenvergeving zingt het mannenkoor. Aan het eind van de dienst wordt aandacht besteed aan onze 90 jarige. Zr. Ursula Eefting wordt gevraagd om zr. Akkerman, namens de gemeenschap, het bloemstuk van het altaar aan te bieden. Op haar verzoek zingen we nog gezamenlijk een lied.

Voor het afscheid nemen wordt nog kort genoemd dat onze zr. Lies Bouman (94 jaar!) donderdag voor het eerst haar dochter in Turkije bezoekt.
En zo sluiten we in blijdschap een zondagmorgen met elkaar af.
Bij het verlaten van onze kerk krijgen alle zusters nog een kleinigheidje aangeboden ter herinnering aan deze moederdag. 

Henk Mulder


Alle foto’s op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd © NAK Veendam