2015.11.01 Ontslapendienst

Previous

Een bijzondere dienst begon al met zang door een vrouwenkoor. Enkele passende liederen werden ten gehore gebracht.

Als aanvangslied zongen we gezamenlijk “tref ik u ook bij de bronnen”. Daarmee ontstond direct een heerlijke sfeer. Na het aanvangsgebed zong het gemengd koor “God is liefde”. Werkelijk ontroerend. 

Deze dienst was Evangelist Touw in ons midden. Hij diende uit Johannes 4:10. Daarbij ging hij onder andere in op de keuze van de vrouw aan de Jakobsbron om op het heetst van de dag water te willen putten. Wellicht om een ontmoeting met anderen te voorkomen.
Tevens lichtte hij de symbolische betekenis van de altaar-versiering toe:
"Twee  zuilen als poort naar het woord en naar het heil van Jezus. Daar brand het eeuwig licht en daar zijn de engelen. Het licht achter het doek symboliseert de dunne wand tussen deze- en gene zijde."

In zijn mee-dienen ging de voorganger in op onze ontmoeting met “de ander”.

Na de zondenvergeving zong het vrouwenkoor een prachtig requiem, geschreven naar aanleiding van de tsunami in de Indische Oceaan in 2004, waarbij ongeveer 230.000 mensen het leven lieten. Onderaan dit artikel volgt een vrije vertaling van het requiem.

Na de viering van het Heilig Avondmaal werd nog gezongen door het gemengd koor. Het prachtige “Over de aarde wandelt….”. Zo sfeervol.

Na het gebed voor de ontslapenen werd deze bijzondere dienst afgesloten met dankgebed en zegen.

Omdat onze Zr. J. Venema haar verjaardag vierde koos zij tenslotte als slotlied nr. 666 uit het  koorboek. “Zal dat niet vreugd’vol zijn”. Zo werd een bijzondere en ontroerende morgen op grandioze wijze beëindigt. 

Het requiem is te vinden op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=AJqgRjqc6sY

Vrije vertaling Requiem:
Ons thuis is weg, meegenomen door de zee. Lieve Jezus, kalmeer onze angsten, heb genade.
Wij verdrinken in een zee van tranen. Onze wereld is aangetast, we moeten ons thuis verlaten.
In de donkere momenten van de ziel, troost ons, omhels ons en erken onze zorgen.
Lieve Jezus, verlicht het pad waar we naar toe gaan en ontferm u over ons.
Tijdens ons aardse afscheid zullen kaarsen branden, in afwachting op uw wederkomst.
O lieve Jezus, vind ons hier op deze plek en leid ons naar een mooier oord.
In de donkere momenten van de ziel, genees onze gebroken harten.
Zorg voor ons en toon ons uw vriendelijk aangezicht.


Alle foto’s op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd © NAK Veendam