2014.12.25 Eerste Kerstdag

Next

Na alle activiteiten van de afgelopen week, wordt ook onze kerstdienst goed bezocht. Ook meerdere gasten en families uit andere gemeenten zijn in ons midden.

Het tekstwoord voor deze kerstdienst komt uit Lucas 2:17,

“ En ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad” .

De prediking is opgebouwd rondom de thema’s armoede – rijkdom. Hierbij staat centraal dat God zijn heil aanbiedt aan degenen die nederig van hart zijn.

Deze dienst kenmerkt zich door een grote variatie aan muzikale bijdragen. De liturgie is gemaakt door Br. Venema en voor aanvang van de dienst zingt het gemengd koor meerdere stemmige kerstliederen. Als aanvangslied wordt het “Stille nacht” gezongen.

Na het aanvangsgebed en het voorlezen van het tekstwoord, zingt ons mannenkoor “Ere, ere  zij God in de hoge”. Aansluitend volgt de schriftlezing uit Matteüs 1:18-23, ditmaal voorgelezen door onze Zuster Willemien van der Laan-Kempinga. Dit wordt afgesloten met piano en vioolspel door Henk Kamphuis en Trijneke Venema.

In de prediking wordt stilgestaan bij de omstandigheden rond de geboorte van Jezus, en zijn werkzaamheid aan hulpbehoevenden. Hierbij wordt het verband gelegd met onze hulpbehoevendheid in het geloof.

Nadat het kinderkoor heeft gezongen bevestigd Priester  Bouwmeester de prediking in zijn meedienen.

Na zondenvergeving en viering van het Heilig Avondmaal mag Veerle Helmantel een lied opgeven want zij viert vandaag haar verjaardag. Zij kiest voor een gemeenschappelijk gezongen lied: "Hoort hoe de feestklokken klinken".

Na afloop zingen we nog gemeenschappelijk “Ere zij God ” waarna ieder op weg gaat voor zijn of haar kerstfeest in familiekring.Alle foto’s op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd © NAK Veendam