2019.03.02 Voorbereidingsavond Ontslapenendienst

Vanuit de aarde opgetild naar de hemel

Ter voorbereiding voor de dienst van de Ontslapenen gaf de Jeugd van de Districten Assen en Groningen op zaterdagavond 2 maart 2019 een concert. Deze avond werd gehouden in onze kerkgebouw van Veendam en werd rijkelijk bezocht.

De jeugd had verschillende jeugdliederen en muziekstukken hiervoor ingestudeerd en brachten dit met veel toewijding en enthousiasme  ten gehore. Liederen als “I have a home beyond the river” en “God be with you till we meet again” vertolkten een stukje heimwee gevoel. Muziekstukken als het “Ave Maria” en de “Canon van Pachelbel” raakten de zielensnaren.

Een dwarsfluit stuk speelde zo mooi en helder het lied “You raise me up”. Hierbij moest ik denken aan de bloemschikking die ik samen met een zuster mocht verzorgen voor de Ontslapenendienst. Hierbij hadden we geprobeerd uit te beelden door middel van twee bloemstukken dat je vanuit de aarde met al haar drukte, onvrede, angst,  verdriet, problemen, ziekte  en zorgen wordt opgetild naar de Hemel waar licht, rust, reinheid, vrede, blijdschap en liefde heerst. Zo voelde ik mij ook opgetild en mocht ik me even koesteren in een hemelse sfeer.

Het jeugdkoor begon het concert met het lied “Wees stil voor de Heer” en het werd echt heel stil. Het publiek dat bestond uit broeders en zusters en ook een aantal gasten mochten genieten van prachtige zang en muziek, bemoedigende bijbelteksten en declamaties  die binnen kwamen zoals Oudste den Hamer dit zo mooi ter afsluiting van de avond vertolkte: “de hartensnaren werden geraakt, de vrede, vreugde en liefde was waarneembaar”. De voorganger van Veendam Priester Suur merkte terecht nog op dat door zo’n mooie voorbereidingsconcert de Ontslapenendienst wel heel bijzonder zal worden ervaren.

Als danklied trakteerde het jeugdkoor  ons nog op een enthousiast en swingend lied die nog vreugdevol en met goede moed in mijn hoofd bleef na klinken “Shine Jesus, Shine”. De jeugd die deze avond zich met hart en ziel hadden ingezet om zoiets moois neer te zetten kregen ook een staande ovatie en dit was tevens een mooie aangelegenheid om nog wat geld in te zamelen voor de jeugd voor de internationale Jeugddag in Düsseldorf.

(Met dank aan) Greetje Jansen

 


Alle foto’s op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd © NAK Veendam