2012.02.12 Districtsdienst Winschoten

Op zondagmorgen 12  februari j.l. was er een districtsdienst in de Venne kerk te Winschoten, geleid door onze Districts Apostel Brinkmann. Ook Apostel Klene, Opziener Kamstra en vele Voorgangers waren daarbij aanwezig. Tijdens deze dienst zijn een aantal ambtshandelingen verricht:

Pr. Kor Mulder, voorganger van de gemeente Veendam is ontheven van deze taak en blijft in de gemeente actief als Priester.

Priester Henk Mulder heeft nu de taak van Voorganger van de gemeente Veendam.

Priester Poelman, voorganger van  de gemeenschap Tweede Exloërmond, heeft het ambt van Herder ontvangen.

Broeder Nienhuis uit Veendam mocht het Diaken ambt ontvangen.

Alle foto’s op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd © NAK Veendam