2011.07.10 Districtsdienst Groningen & Assen

Zondagmiddag 10 juli 2011 heeft Districtsapostel A. Brinkmann een kerkdienst gehouden in het Kerkelijk Centrum op de Helthe in Roden voor de districten Groningen en Assen. Hierbij waren 570 aanwezigen.

Het aanvangslied was uit de gemeentebundel lied 261: '’k Wil in al mijn aardse dagen'. Het bijbelwoord Psalm 14:2 lag aan de dienst ten grondslag: 'De HERE ziet neder uit de hemel 
op de mensenkinderen, om te zien, of er één verstandig is, één, die God zoekt.’

Districtsapostel Brinkmann was blij om deze dienst met de districten Groningen en Assen te beleven en zo kennis te maken. Hij begon zijn prediking te zeggen dat we allemaal fouten maken, maar dat we niet direct ons aan elkaar moeten ergeren. We hebben allen de beschikking over een voorraad vrede. Tevens: God is met ons, in ons en om ons! Verder zei hij dat verstandig handelen en vragen naar God, niets te maken heeft met intelligentie, maar zoals kinderen zingen: 'Ik ben een kind van God, een schaapje van Hem'. Dan kun je zeggen dat je verstandig bent. Verstandig zijn is denken aan de toekomst. De Heer kijkt naar degenen die Hem zoeken, zoals Zacheus, een kleine bedrieger, die Jezus wilde zien en in een boom klom. Hij zocht God en nadat Jezus bij hem in zijn huis ging, veranderde hij zich ten goede. De Districtsapostel zei verder: 'Het loont zich om naar God te vragen'. Hij wees ook nog naar het aanvangslied waarin 15 vragen zijn opgesloten en raadde de aanwezigen aan dit lied thuis nog eens na te lezen. Vervolgens vulden Opziener J. Th. Kamstra en Apostel P. Klene de prediking aan.

Bron: http://www.nak-nl.org


Alle foto’s op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd © NAK Veendam