2009.11.18 Apostel Klene

Op de woensdagavond 18 november diende onze Apostel Klene in de gemeenschap Veendam. 

Aan het begin van deze dienst vertelde hij net een bericht had ontvangen van een pasgetrouwd stel uit de Nieuw-Apostolische kerk te Alkmaar. Zij maakten in Zuid-Afrika een fietstocht maar moesten dat abrupt onderbreken omdat de jonge vrouw buikklachten kreeg. Ze was met spoed geopereerd, maar kreeg nadien te horen dat men niets meer kon doen. De volgende morgen is zij daar overleden. 

Onze gedachten gaan uit naar haar man en alle andere nabestaanden en wensen hen veel sterkte met dit zware verlies.


Alle foto’s op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd © NAK Veendam