2008.11.09 Groninger Dienst

Op zondagavond 9 november 2008 werd in de Nieuw-Apostolische Kerk te Veendam een Grunneger Dainst gehouden. Tijdens deze gehele dienst werd gezongen en gepredikt in het Gronings.

Voorafgaand aan en na de dienst speelde de jeugd van het district Groningen diverse muziekstukken met piano, (elektrische) gitaar, drumstel en viool.

Er werd ook een geluidsopname gemaakt voor eigen gebruik. Dit werd gedaan m.b.v. van geluidsapparatuur waarmee ‘s zondags kerkdiensten bij deelnemende kerken binnen de gemeente Veendam worden opgenomen (uitzending: zondagsmorgens om 9.30, Radio Parkstad).

Na de dienst was er voor iedereen een kopje koffie of thee en, hoe kan het ook anders, een Grunneger kouke.


Alle foto’s op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd © NAK Veendam