2008.04.27 Feestdienst

Op zondag 27 april 2008 werd in de kerkgemeente Veendam een speciale kerkdienst voor gasten in de middag gehouden. 

Een bijbelwoord uit Psalm 103 lag ten grondslag aan deze dienst, waar naast de gemeenteleden ook 21 belangstellenden deelnamen. Hieronder bevonden zich vertegenwoordigers van andere geloofsgemeenschappen, maar ook buurtgenoten en vrienden van de geloofsbroeders-en zusters die gehoor hadden gegeven aan de uitnodiging die was uitgegaan.

In deze dienst werd veel informatie gegeven over de Nieuw-Apostolische Kerk. De dienst werd opgenomen en is via de lokale radio op zondag 4 mei 2008 uitgezonden. 

Een hoogtepunt van de dienst was de viering van het Heilig Avondmaal, waar alle aanwezigen van harte voor werden uitgenodigd. Er was volop ruimte voor gezamenlijk zingen, gebed en deelneming aan het Woord en sacrament. 

Na de dienst was er een zogenoemde fellowship, waarbij vele gesprekken ontstonden tussen de aanwezigen. Het georganiseerde Open Huis bood een ieder de gelegenheid om informatie uit heden en verleden te bekijken en te bespreken. Met veel zon was het ook buiten voor onder andere de kinderen het goed toeven. 

De middag werd als zeer tevredenstellend ervaren en is een mooi onderdeel van dit jaar waarin de gemeente haar 80-jarig bestaan viert en stilstaat bij het feit dat het huidige kerkgebouw 50 jaar in gebruik is.


Alle foto’s op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd © NAK Veendam