2014.09.21 Cor Mulder ambtsrust verleend

Previous
Next

Op zondag 21 september was Apostel Klene is ons midden. Hij was in Veendam om onze oude voorganger, Priester Cor Mulder, ambtsrust te verlenen. 

Tijdens deze dienst werd onze oude voorganger dan ook uitgenodigd voor een laatste maal mee te dienen. In zijn arbeid noemde hij dat hij nu hij in de rust ging, niet het bijltje er bij neer zou gooien, maar op een andere wijze, ter ondersteuning, wel bleef door hakken.

Oudste Den Hamer diende mee en memoreerde over de stabiele factor die Cor was tijdens voorgangers vergaderingen en de zaken die daar uit voortvloeiden.

Apostel Klene noemde nog het destijds vreemde verzoek om diensten in het Groninger dialect te mogen houden; de zgn. Grunneger dainsten. Cor heeft deze diensten, het afgelopen jaar ook nog, samen met anderen georganiseerd. Apostel Klene grapte dat hij hem eigenlijk nog een keertje moest uitnodigen om in het Gronings te dienen. Cor liet zich dat geen twee keer zeggen en nam de uitnodiging enthousiast aan. Hij deed dit dan ook in het Groninger dialect.

Daarna was het tijd voor Avondmaal. Nadien vertelde de Apostel dat hij graag het Avondmaal voor de ontslapenen wilde vieren. Normaal doet de Districts-Apostel dit, maar op dit bijzondere moment voelde Apostel Klene de behoefte om ook te doen. Hij vertelde ook waarom: Priester Cor Mulder was destijds op ziekenbezoek bij Priester Kremer toen deze zeer plotseling overleed aan een hartstilstand. De Apostel nodigde Priester Cor Mulder en Henk Mulder uit om het avondmaal voor ontslapenen te ontvangen.

Na afloop werd Priester Cor Mulder door de Apostel de ambtsrust verleend. Ook zijn vrouw werd bedankt voor haar inzet in de gemeenschap Veendam. Aansluitend ontving br. Helmantel het ambt van Diaken.

Na afloop van de dienst was er gelegenheid om te koffie te drinken.Alle foto’s op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd © NAK Veendam